0985.85.99.72
1
Bạn cần hỗ trợ?
Ngôi mộ thiên táng với dòng họ Lê Hữu
06/11/2017
Cứ theo thế đất này thì con cháu dòng họ Lê Hữu sẽ được đinh tài lưỡng vượng (tức là con trai của dòng họ phát kết cả hai đường văn, võ), học hành đỗ đạt cao. Họ của ông sẽ trở thành dòng họ quý tộc, chí bách dư niên (có nghĩa là sẽ phát kết trên 100 năm).
Thày phong thủy Trung Quốc tự nhận chỉ đáng học trò cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm
04/01/2018
Sau khi cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm mất, có thầy địa lý nổi tiếng ở Trung Quốc đã không quản đường xá, lặn lội sang tận nơi thăm viếng mộ. Đến nơi thấy rõ ràng ngôi mộ đặt đúng vào huyệt đất tốt nhưng huyệt phát ở đằng chân mà mộ lại đặt ngược. Cho là Trạng Trình cũng chỉ có danh mà không có thực, ông...