0985.85.99.72
1
Bạn cần hỗ trợ?
Thế đất
08/01/2019
Sau ba đêm liên tiếp, việc trấn áp mới hoàn thành, Thanh Lã tiên sinh liền đích thân đào viên đá đầu tiên, chôn một đạo bùa trấn trạch, mà không xảy ra một sự trở ngại gì như mấy buổi trước, mỗi khi phải dùng thuổng, cuốc đào xới khu cấm địa, thế nào cũng phải bị thổ thần trách phạt, hoặc quất ngã người...
Thế đất Lưỡng Long Tranh Châu - Phần 2
10/04/2019
Hơn ai hết, Thanh Lã tiên sinh biết rõ nền âm công phúc trạch của dòng họ nhà mình, tính cho đến đời tiên sinh, quả thực không lấy gì làm đặc biệt cho lắm để khả dĩ được xứng đáng thụ hưởng sự giàu sang, phú quý của Tạo Hóa dành cho, mặc dầu, căn cứ theo lời ghi chép trong gia phả, ông cha tiên sinh vẫn luôn...
Thế đất lưỡng long tranh châu - phần 1
16/03/2020
Tiếp theo câu chuyện của thế đất "Phụng Hoàng Hàm Thư" là giai thoại về cuộc đời của Thanh Lã tiên sinh là một trong những vị thánh sư địa lý của Việt Nam
Kinh Nghiệm xem Phong Thủy và giải đoán mệnh của Cao Nhân
09/01/2019
Nếu như bạn có phúc phận, dẫu ở những nơi phong thủy kém, phong thủy cũng sẽ theo bạn mà chuyển biến tốt lên. Nếu như bạn không có phúc phận, thì dù có ở nơi phong thủy tốt, phong thủy tốt cũng sẽ tự mình phá hủy mất. Kinh nghiệm đoán mệnh của một vị cao nhân, khiến cho rất nhiều người phải ngạc nhiên đến...
Ngôi huyệt quý dưới đầm - phát vương cho nhà họ Đinh
08/01/2019
Có thầy địa lý Tàu sang nước ta, dõi theo long mạch đến Hoa Lư. Buổi tối thầy địa lý xem thiên văn, thấy có tia hào quang như dải lụa đỏ tự đầm nước bốc lên bắn thẳng vào sao Thiên Mã. Sáng hôm sau, thầy địa lý lần đến xem xét hồi lâu và đoán dưới đáy đầm tất có vật thiêng nên muốn thuê người bơi lặn...