3×8=23, hãy xem hết để hiểu tại sao
18/12/2017
Ba nhân tám rõ ràng là 24, vì sao lại là 23? Câu chuyện Nhan Uyên và Khổng Tử sẽ cho bạn biết tại sao như vậy…
10 điều tâm niệm của Phật phần 2
18/12/2017
Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: Tri túc chi nhơn tuy ngọa địa thượng du vi an lạc. Bất tri túc giả thân xử thiên đường diệc bất xứng ý
10 điều tâm niệm của Phật phần 1
18/12/2017
Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: Tri túc chi nhơn tuy ngọa địa thượng du vi an lạc. Bất tri túc giả thân xử thiên đường diệc bất xứng ý
Họa phước đến từ đâu?
18/12/2017
Thực hành được nhiều điều Đức Phật dạy thì hiện tại hạnh phúc, và tương lai được nhiều phước báo an vui, họa phước đều do bản thân chúng ta ma ra.
Cái Đẹp
18/12/2017
Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người đẹp - đã chính xác chưa?