Nắm chắc những nguyên tắc cơ bản đi lễ Chùa
01/11/2017
Đi chùa thể hiện sự trân trọng đối với giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Đến chùa lễ Phật với tấm lòng thành kính mong tâm được thanh tịnh, đạo được mở mang, tai qua nạn khỏi, cuộc sống ấm no hạnh phúc.. ước vọng chính đáng ấy được thể hiện khi chúng ta đến trước điện đài của Phật.
Cúng - Vái - Khấn - Lạy thế nào cho đúng cách
01/11/2017
Phong tục có được là do thói quen mà mọi người đã chấp nhận, nhiều khi không giải thích được lý do tại sao lại như thế mà chỉ biết làm theo cho đúng thôi.Thờ cúng là cách biểu thị lòng nhớ ơn tổ tiên cũng như lòng thương và hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ.Đây là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của...