1
Bạn cần hỗ trợ?
Hình ảnh công viên Thiên Đức tháng 12/2016
22/12/2017
Nổi bật giữa Dự án Công viên Thiên Đức là Đức tượng Phật A Di Đà cao 48 m (do nghệ nhân Thụy Lam thực hiện) đứng trên Đài sen nhìn xuống
Hình ảnh công viên Thiên Đức tháng 11/2016
23/12/2017
Nổi bật giữa Dự án Công viên Thiên Đức là Đức tượng Phật A Di Đà cao 48 m (do nghệ nhân Thụy Lam thực hiện) đứng trên Đài sen nhìn xuống.